Friday, February 25, 2011

Kalayaan

"Labimpito ang saksak, tagos sa puso at baga, tuhog na tuhog ang laman. May marka ng itinaling alambre sa pulso niya, talop ang siko at tuhod, basag pati bayag."

No comments: