Tuesday, September 29, 2009

Bagong Salot ng Bayan---
Galing sa TNL ang mga larawan.

Wednesday, September 02, 2009

Wishlist

1. Noynoy Aquino and Mikey Arroyo slug it out for the presidency in 2010.

Iyon lang po, Lord.