Tuesday, September 29, 2009

Bagong Salot ng Bayan---
Galing sa TNL ang mga larawan.

No comments: