Thursday, April 24, 2008

Para sa mga Mag-aaral ni Pekto, Ngayong Tag-Araw

"Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta."

- Vladimir Nabokov, Lolita

No comments: