Tuesday, June 12, 2007

Freedom

. . . is just another word for nothing left to lose.

- Janis Joplin

---
Salamat kay kelrudz sa pagpapakilala niya sa akin kay Janis Joplin sa pamamagitan ng kanyang sining.

No comments: